AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • aktualni-realizace-01
 • aktualni-realizace-02
 • aktualni-realizace-03
 • aktualni-realizace-04
 • aktualni-realizace-05
 • aktualni-realizace-06
 • aktualni-realizace-07
 • aktualni-realizace-08

AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

Zateplení střechy integrovanou izolací THERMODACH

CO VŠE MLUVÍ PRO INTEGROVANOU IZOLACI THERMODACH:

 • celoplošná integrovaná izolace vně konstrukce střechy
 • určená pro novostavby, opravy i rekonstrukce
 • plní funkce tepelné, zvukové a pojistné hydro-izolace bez použití folií
 • odvodňovací systém chrání střechu i interiér před veškerou vlhkostí
 • celý krov může být ozdobnou součástí interiéru
 • rychlá a jednoduchá aplikace - minimální riziko chyb
 • trvalá vysoká ochrana před horkem i zimou, větrem, prachem, deštěm a sněhem
 • snadná volba výsledné hodnoty tepelné charakteristiky střechy
 • použitý materiál (EPS) je stabilní s dlouhou životností, zdravotně nezávadný
 •     (EPS se také běžně používá v potravinářství)
 • recyklovatelný, nezávadný a čistý odpad
 • technologie určená pro všechny šikmé střechy již od sklonu 12 stupňů
 • vhodné pro všechny druhy krytin běžně užívaných na šikmých střechách
 • snadná dodatečná aplikace s minimálním zásahem do obývaného podkroví
 • technologie určená i pro jednotlivý objekt v řadové zástavbě
 • dlouhodobě ověřeno - od roku 1967 v Německu a od roku 1995 v ČR

Skladby střešního pláště


Šikmá střecha s obytnými podkrovními prostorami musí splňovat jiná hlediska než neobývaná půda. Společná je pouze exteriérová hydroizolační vrstva - střešní krytina. Teprve pod touto vrstvou je to, co dělá ze střechy "pátou stěnu domu" umožňující podkrovní bydlení. Tato část střešního pláště musí plnit funkce :
 • spolehlivé pojistné vodotěsnosti
  • je známé, že krytiny skládané z maloformátových prvků za určitých povětrnostních podmínek propouští část atmosférických srážek ať v podobě vody, ale zejména sněhu
  • na spodních stranách skládaných krytin se sráží vlhkost, která se obtížně odvádí mimo prostor podkroví
 • utěsnění proti pronikání větru
  • vítr do prostoru pod hydroizolační vrstvu přináší nejen chlad a vlhko, ale i jemné nečistoty
 • tepelné a zvukové izolace
  • dostatečně dimenzovaná tepelná izolace je důležitá nejen v zimě, ale také v létě
  • většina běžně používané tepelné izolace, zejména ta z minerální plsti, se musí dále chránit před pronikáním vlhkosti z obytného prostoru
Tato kritéria pláště střechy splní buď více vrstev s použitím různých materiálů, vhodných pro požadavky kladené na jednotlivé funkce nebo jedna homogenní vrstva, která splňuje uvedené požadavky na funkce pláště pod krytinou.
Názor, že podkrovní prostory využívané k bydlení, musí být opatřeny skladbou několika vrstev, které dobře a dlouhodobě splní výše uvedená základní kriteria, je všeobecně rozšířený. Homogenní vrstva se dosud používá v menší míře.


Standardní, "učebnicová" skladba vychází z vkládání tepelného izolantu mezi krokve. Vždy sestává z vrstvy pojistné hydro-izolace, tepelné izolace téměř výhradně na bázi minerální plsti vkládané mezi krokve a interiérové parozábrany. Vkládáním izolantu mezi krokve zhotovíme šikmou stěnu s množstvím tepelných mostů, které krokve tvoří. Ze strany interiéru je krokev ohřívaná, z venkovní strany je chladná. Teplotní a vlhkostní rozdíly v tloušťce krokví způsobují vlhnutí, které se přenáší do izolantu. To vede ke znehodnocení jeho tepelně izolačních vlastností a také ke hromadění vlhkosti ve dřevě, což může způsobit až hnití krovu. Nehledě na fakt, že toto řešení nijak netlumí přenášení hluku z exteriéru krokvemi do podkroví.Výše uvedený nedostatek se částečně kompenzuje přidáním další vrstvy tepelné izolace pod úroveň spodního líce krokví. Toto řešení zmenšuje obytný prostor podkroví a zvyšuje náklady.

Tepelná izolace svislého obvodového pláště se předsazuje před nosné prvky - vně objektu. Z hlediska stavební fyziky se takové konstrukční uspořádání považuje za nejsprávnější řešení. To je třeba aplikovat také na střechu !Víceúčelová vnější izolace THERMO Klasik, Plus i Protektor jsou technologie pro jednoplášťovou skladbu střech. Tato skladba vykazuje nižší počet zmrazovacích cyklů krytiny, což je rozhodující kriterium pro životnost betonových i pálených tašek.Víceúčelová vnější izolace THERMO TETTO je technologie pro dvouplášťovou skladbu střechy. Je určena zejména pro lehké, plechové apod. krytiny, jejichž životnost nezávisí na četnosti zmrazovacích cyklů a u nichž je větrání spodního líce nutné.