AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • aktualni-realizace-01
 • aktualni-realizace-02
 • aktualni-realizace-03
 • aktualni-realizace-04
 • aktualni-realizace-05
 • aktualni-realizace-06
 • aktualni-realizace-07
 • aktualni-realizace-08

AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

Mozaiková omítka - zateplení soklu domu

Mozaiková omítka

Trendem posledních let jsou ušlechtilé omítkoviny, jejichž snadné zpracování, dlouhá životnost a možnost kreativního architektonického ztvárnění přináší stavebníkům řadu výhod a možností. Ušlechtilý druh pastovité omítky z barevných kamínků je na trhu v dalších šestnácti barevných odstínech.

Mozaiková omítka

Proč je mozaika oblíbená?

Ušlechtilá omítkovina má řadu výhod. Vyznačuje se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti a otěru. v mnoha barevných variantách, z nichž lze vytvářet na stěnách, sloupech či výklencích zajímavé barevné kombinace. Mozaiková střednězrnná omítkovina se používá k finálním povrchovým úpravám vnitřních a venkovních omítek včetně zateplovacích systémů. Zvláště vhodná je na soklové části budov, schodiště a chodby.

Vhodnými podklady pro mozaikové omítkoviny jsou vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a stěrkové hmoty kontaktních zateplovacích systémů. Nově zhotovené omítky musí být dostatečně vyzrálé, suché, bez trhlin, s rovným povrchem. Všechny ostatní podklady musí být vedle toho nosné, pevné, zbavené odlupujících se vrstev barev nebo omítky a prachových částic. V podkladních vrstvách nesmí docházet k objemovým změnám.

Mozaiková omítka

Jak s mozaikovou omítkou pracovat

Nové omítky musí být před aplikací výrobku chemicky neutrální a vyzrálé, což je možné zkontrolovat jednoduchým pH testem.. Před aplikací omítkoviny je výrobcem doporučen penetrační základní nátěr. Důvodem je příprava vhodného podkladu. Penetrace obsahuje zrnité částice, která vytváří zrnitý povrch, což  jednak snižuje nasákavost podkladu a  jednak zlepšuje adhezi. Penetrační nátěr lze pigmentovat do odstínu doporučeného ke zvolené barevné variantě mozaikové omítkoviny. Tím se podklad probarví do shodného tónu jako bude vzhled vlastní mozaikové omítky.

Po zaschnutí penetrace se nanáší mozaiková omítkovina nerezovým hladítkem odpovídající velikosti zrna u rýhovaných struktur,  a na tloušťku 1,5 násobku velikosti zrna u hlazených omítek. Struktura se vytváří plastovým hladítkem. Omítku je potřebné napojovat ještě před jejím zavadnutím (tzv. „do živého“). Před delšími přestávkami dokončujeme celé plochy, aby nebylo patrné napojování.

Teplota hmoty, prostředí a podkladu  se během aplikace a následných čtyřiadvaceti hodin smí pohybovat v rozmezí +8 až +30 °C. Mozaiková omítka zasychá přibližně 24 hodin při teplotě kolem 20 °C. Samozřejmě, že za chladnějšího a vlhčího počasí se tato doba prodlužuje. Z tohoto důvodu se aplikaci nedoporučuje provádět za deštivého či mlhavého počasí. Spotřeba materiálu se pohybuje v rozmezí 3 až 4 kg/m2 plochy, v závislosti na kvalitě a druhu podkladu.

Použití mozaikových omítek je oproti tradičním omítkovinám méně pracné a přitom je výsledkem atraktivní vzhled fasády, s vysokou odolností proti mechanickému poškození i proti atmosférickým podmínkám, včetně nepříznivých vlivů UV záření a usazování mechů, lišejníků či plísní . Fasádu s mozaikovou omítkou lze zbavit nečistot vysokotlakým čističem bez rizika poškození a vzniku výkvětů. A co se týče palety barev mozaiková omítkovina dává možnost využít širokou paletu barev i řadu dekoračních variant.

Mozaiková omítka