AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • aktualni-realizace-01
 • aktualni-realizace-02
 • aktualni-realizace-03
 • aktualni-realizace-04
 • aktualni-realizace-05
 • aktualni-realizace-06
 • aktualni-realizace-07
 • aktualni-realizace-08

AKTUÁLNÍ REALIZACE
 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

 • Stavební a obchodní společnost

Loga

Weber therm plus ultra - Nový kontaktní zateplovací systém

Weber therm plus ultra

Dochází ke změnám v kontaktních zateplovacích systémech používaných izolantů na bázi pěnového polystyrenu nebo minerální vlny nebo k vývoji zcela nových materiálů. Jedním z nových kontaktních zateplovacích systémů je také systém Weber therm plus ultra. Použitím kontaktního zateplovacího systému Weber therm plus ultra lze kvalitně zateplit obytný, nízkoenergetický či pasivní dům s izolačními deskami běžné tloušťky, díky novému izolantu Kooltherm K5 se součinitelem tepelné vodivosti ? = 0,021 W/mK.Kooltherm K5

Kooltherm K5 je fenolická izolační deska, která se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CHC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Izolační deska má třídu reakce na oheň C podle ČSN EN 13501-1 a zateplovací systém Weber therm plus ultra s izolačními deskami Kooltherm K5 má třídu reakce na oheň B-s1,d0 podle ČSN EN 13501-1.

Desky se vyrábějí v rozměrech 1200x400 mm a v tloušťkách od 20 do 140 mm po 10 mm.

Montáž zateplovacího systému

Z důvodu vhodných rozměrů izolačních desek 1200x400 mm a jejich nízké hmotnosti je montáž kontaktního zateplovacího systému Weber therm plus ultra rychlá a nenáročná. Provádí se na podklad odpovídající požadavkům ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Systém Weber therm plus ultra lze založit pomocí zakládacího profilu nebo pomocí zakládací latě a spodní hranu systému opatřit okapním profilem pro odvod vody z fasády, nebo v případě speciálního požadavku ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení použít speciální zakládací sadu.

Lepení izolačních desek se provádí lepicí a stěrkovou hmotou Weber.therm plus ultra. Hmota se nanáší v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve třech bodech do plochy desky tak, aby plocha desky spojená s podkladem lepicí hmotou tvořila min. 40 % plochy desky.

Při lepení desek je nutné dosáhnout maximální rovinnosti povrchu izolantu, protože povrch izolačních desek Kooltherm K5 se nesmí upravovat broušením.

Kotvení izolačních desek se provádí po zatvrdnutí lepicí hmoty talířovými hmoždinkami tak, aby při osazování talířových hmoždinek nedošlo k poškození fólie na povrchu izolačních desek.

ákladní vrstva se provádí lepicí a stěrkovou hmotou Weber.therm plus ultra v kombinaci se skleněnou síťovinou Weber.therm 178. Minimální doba na vyzrání základní vrstvy je 5 dnů. Základní vrstva se provádí v tloušťce od 5 do 7 mm.

Jako příslušenství v systému Weber therm plus ultra lze použít běžných profilů a dopňků. Podkladní nátěr pod omítku Weber.pas podklad UNI se nanáší na dostatečně vyzrálou základní vrstvu. Tenkovrstvá omítka Weber.pas se nanáší na zaschlý podkladní nátěr.